Skandinaviska Enskilda Banken; 1963-1966; Ödeen, Kjell

Image