Fig. 13. Lu Guang, Bloodwood arrives at Zhangjiagang in China, August 2016, Democratic Republic of Congo, © Lu Guang

Image