Purple shibori kimono with overall pattern of tiny squares in diagonal rows