Tea Bowl with Hakame Design; Artist Unknown, Korea