Nakamura Utaemon [III] relaxing in a yukata: Saidô ni tsuki shin uta ... no zu; Umekuni

Image