Segawa Kikunojô [V] as Koito; Utagawa Toyokuni I

Image