Iwai Shijaku [I] as Gion no Okaji; Utagawa Kuniyoshi

Image