Iwai Kumesaburô [III] as Umekawa (musicians in rear); scene from Meido no hikyaku (left sheet of tripcych); Utagawa Toyokuni III (Kunisada)

Image