Onoe Baikô [V?] as Iwashi (?) Hatsu (1/3 of triptych); Kunichika Toyohara

Image