Autumn Retreat amidst Mountains and Valleys; Fujimoto Tetsuseki (Tesseki)

Image