Shigaraki Ware Flower Vase; Takahashi Rakusai III

Image

Image