Edo Meisho: Yushima Shrine in the Snow (Yushima tenmangu, Yukihare no zu); Andô Hiroshige

Image