• RSS

2. "Hận Ðồ Bàn," ("Regret for Ðồ Bàn") by Xuân Tiên and Lữ Liên, lamenting the fall of the Cham capital to Vietnamese troops led by Lê Thánh Tôn in 1470.


 [ return to text ]