TAMIAS STRIATUS RUFESCENS; eastern chipmunk; VAN TYNE; 1953-09-14; WASHTENAW; STRIATUS; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; TAMIAS