TAMIAS STRIATUS RUFESCENS; eastern chipmunk; WELLER; 1952-07-04; WASHTENAW; STRIATUS; NW YPSILANTI; USA; MICHIGAN; TAMIAS