PEROMYSCUS LEUCOPUS NOVEBORACENSIS; white-footed mouse; TRAUTMAN; 1949-10-28; OTTAWA; LEUCOPUS; SOUTH BASS IS.; USA; OHIO; PEROMYSCUS