PEROMYSCUS LEUCOPUS NOVEBORACENSIS; white-footed mouse; BUTSCH; 1950-10-18; OTTERTAIL; LEUCOPUS; 5MI NW VERGAS; USA; MINNESOTA; PEROMYSCUS