TAMIAS STRIATUS GRISEUS; eastern chipmunk; BUTSCH; 1949-08-09; OTTERTAIL; STRIATUS; 5MI NW VERGAS; USA; MINNESOTA; TAMIAS