TAMIAS STRIATUS GRISEUS; eastern chipmunk; BUTSCH; 1949-06-29; OTTERTAIL; STRIATUS; 5MI NW VERGAS; USA; MINNESOTA; TAMIAS