PEROMYSCUS LEUCOPUS NOVEBORACENSIS; white-footed mouse; TRAUTMAN; 1947-03-30; OTTAWA; LEUCOPUS; S.BASS IS.,TRAUTMAN'S HOUSE; USA; OHIO; PEROMYSCUS