TAMIAS STRIATUS RUFESCENS; eastern chipmunk; CLARKE; 1941-09-28; WASHTENAW; STRIATUS; 2MI E ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; TAMIAS