TAMIAS STRIATUS OHIONENSIS; eastern chipmunk; GOODPASTER; 1940-07-04; HAMILTON; STRIATUS; USA; OHIO; TAMIAS