TAMIAS STRIATUS GRISEUS
Size: 380 x 252

Download 380 x 252 size of this image