SYNAPTOMYS COOPERI COOPERI; southern bog lemming; STEERE; 1881-03-16; WASHTENAW; COOPERI; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; SYNAPTOMYS