FELIS SYLVESTRIS ; DICE; 1927-06-07; WASHTENAW; SYLVESTRIS; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; FELIS