TAMIAS STRIATUS GRISEUS; eastern chipmunk; MANN; 1901-05-; HENNEPIN; STRIATUS; MINNEAPOLIS; USA; MINNESOTA; TAMIAS