SYNAPTOMYS COOPERI COOPERI; southern bog lemming; STEGEMAN; 1929-04-14; WASHTENAW; COOPERI; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; SYNAPTOMYS