SYNAPTOMYS COOPERI COOPERI; southern bog lemming; STEGEMAN; 1929-03-11; WASHTENAW; COOPERI; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; SYNAPTOMYS