SYNAPTOMYS COOPERI COOPERI; southern bog lemming; STEGEMAN; 1928-11-09; WASHTENAW; COOPERI; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; SYNAPTOMYS