PITYMYS PINETORUM SCALOPSOIDES; STEGEMAN; 1929-03-06; WASHTENAW; PINETORUM; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; PITYMYS