SYNAPTOMYS COOPERI COOPERI; southern bog lemming; KIRBY; 1927-02-12; WASHTENAW; COOPERI; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; SYNAPTOMYS