SOREX FUMEUS FUMEUS; smoky shrew; ENDERS; 1926-07-28; ROSS; FUMEUS; ALMA; USA; OHIO; SOREX