SOREX FUMEUS FUMEUS; smoky shrew; ENDERS; 1924-08-21; WAYNE; FUMEUS; OVERTON; USA; OHIO; SOREX