SYNAPTOMYS COOPERI COOPERI; southern bog lemming; DAVIS; 1924-05-20; WASHTENAW; COOPERI; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; SYNAPTOMYS