LEPUS EUROPAEUS EUROPAEUS; BROWN; 1923-12-26; EUROPAEUS; KINGSMILL,NEAR ALYMER; CANADA; ONTARIO; LEPUS