PEROMYSCUS LEUCOPUS NOVEBORACENSIS; white-footed mouse; VANTYNE; 1923-09-01; OTSEGO; LEUCOPUS; ELMIRA; USA; MICHIGAN; PEROMYSCUS