PEROMYSCUS LEUCOPUS NOVEBORACENSIS; white-footed mouse; VANTYNE; 1923-08-31; OTSEGO; LEUCOPUS; ELMIRA; USA; MICHIGAN; PEROMYSCUS