SYNAPTOMYS COOPERI COOPERI; southern bog lemming; SHERMAN; 1921-04-03; WASHTENAW; COOPERI; ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; SYNAPTOMYS