GLAUCOMYS VOLANS VOLANS; southern flying squirrel; COBB; 1906-10-11; WASHTENAW; VOLANS; PORTAGE LAKE; USA; MICHIGAN; GLAUCOMYS