SYLVILAGUS FLORIDANUS MEARNSII; eastern cottontail; HAMILTON; 1906-10-11; WASHTENAW; FLORIDANUS; PORTAGE LAKE; USA; MICHIGAN; SYLVILAGUS