TAMIAS STRIATUS RUFESCENS; eastern chipmunk; BENNETT; 1905-06-01; WASHTENAW; STRIATUS; YPSILANTI; USA; MICHIGAN; TAMIAS