SYNAPTOMYS COOPERI COOPERI; southern bog lemming; WOOD; 1903-10-08; WASHTENAW; COOPERI; STEERES SWAMP,NEAR ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; SYNAPTOMYS