TAMIAS STRIATUS RUFESCENS; eastern chipmunk; 1995-06-06; WASHTENAW; STRIATUS; INTERSECTION POMONA AND RED OAK, ANN ARBOR; USA; MICHIGAN; TAMIAS