SOREX CINEREUS LESUEURII; masked shrew; MYERS; 1980-03-26; WASHTENAW; CINEREUS; ANN ARBOR, NEAR PONTIAC TRAIL AND SUTTON; USA; MICHIGAN; SOREX