TAMIAS STRIATUS LYSTERI; eastern chipmunk; TEST; 1935-07-11; TOMPKINS; STRIATUS; ITHICA, WOODS NEAR BEEBE LAKE; USA; NEW YORK; TAMIAS