MICROTUS PENNSYLVANICUS PENNSYLVANICUS; meadow vole; DOWNS; 1961-05-16; WASHTENAW; PENNSYLVANICUS; SOUTH END WHITMORE LAKE; USA; MICHIGAN; MICROTUS