PITYMYS OCHROGASTER OCHROGASTER; GETZ; 1959-12-28; MACOUPIN; OCHROGASTER; 1.5MI S CHESTERFIELD; USA; ILLINOIS; PITYMYS