SOREX FUMEUS FUMEUS; smoky shrew; CLEVE.MUS.NAT.HIST.; 1938-07-12; LAKE; FUMEUS; KIRTLAND HILLS; USA; OHIO; SOREX