SOREX FUMEUS FUMEUS; smoky shrew; CLEVE.MUS.NAT.HIST.; 1937-09-17; PORTAGE; FUMEUS; AURORA POND; USA; OHIO; SOREX