SOREX FUMEUS FUMEUS; smoky shrew; CLEVE.MUS.NAT.HIST.; 1935-06-13; GEAUGA; FUMEUS; LITTLE MT.; USA; OHIO; SOREX